Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Tècnic/a d’Assistència de SGA
at GestMag Software Solutions

Girona | Posted 8 months, 1 week | Full time

Category: software-developer

Last date: Nov. 30, 2020
Salary: Negotiable

Amb una trajectòria de 20 anys, ens hem especialitzat en el sector de la logística amb el producte GestMag SGA, software per la gestió i control dels magatzems.

Treballem amb múltiples sectors i per marques reconegudes nacional i internacionalment (operadors logístics, indústries agroalimentàries, sector automobilístic, distribuïdors multiproducte, etc.).

Estem sempre en continua renovació, per oferir un servei modern i adaptat als avenços tecnològics. Ens motiva la tendència a l’anàlisi de dades per la presa de decisions que aportin solucions i beneficis a l’empresa, ens agraden els nous dispositius mòbils i creiem fermament en els serveis a través de web.

Necessitem incorporar al nostre departament d’Operacions un/a Tècnic/a,

Funcions

En una primera fase d’aprenentatge: 1r any

 • Dominar les funcions i utilitats de l'aplicació de gestió de magatzems GESTMAG.
 • Conèixer els requeriments tècnics necessaris per la instal·lació de l'aplicació GESTMAG.
 • Iniciar-se en el suport del manteniment i assistència de clients, així com participar en noves instal·lacion.
 • Formar a potencials usuaris de l'aplicació GESTMAG.

En una segona fase de consolidació: 2n any

 • Consolidar el servei de manteniment i assistència.
 • Realitzar instal·lacions i postes en marxa de l’aplicació per nous clients, a nivell nacional.
 • Entendre els processos logístics i la cadena de subministrament en qualsevol sector industrial.

Aptituds mínimes

 • Bona presència, dots de gent i facilitat de paraula.
 • Actitud proactiva i resolutiva. Motivació per l’aprenentatge.
 • Carnet de conduir. Disponibilitat per viatjar.
 • Català i Castellà perfectament parlat i escrit

Aptituds valorables

 • Coneixements en programació: Visual, .NET, SQL Server, html5, Android, etc.
 • Coneixements en hardware: pistoles de lectura de codis de barra, impressores etiquetes, estructures de xarxes, connectivitat Wi-Fi, Bluetooth, etc.
 • Coneixements en logística: SGA, Traçabilitat, FIFO, FEFO, LIFO ..., prestatgeries, carrusels, AECOC, EAN128, etc.
 • Usuari eines multimèdia: edició vídeos i/o imatges, disseny gràfic, combinació en reports, etc.

Contractació

 • Immediata. Remuneració segons vàlua demostrada en el procés de selecció.
 • Contacte: Raül Encinas, raul@gestmag.es 
 • GestMag Software Solutions SL, ctra. Taialà, 18 – 17007 Girona. T. 972 41 42 07

 

Apply URL

About GestMag Software Solutions

GestMag Software Solutions SL desenvolupa software i ofereix assessorament i consultoria informàtica, amb l’objectiu d’oferir un servei proper, adaptat i competitiu als requeriments dels usuaris.